Підшипники

Радіальні кулькові підшипники

Забеспечують вільне обертання валу при цьому призначені переносити радіальні навантаження. Мають просту конструкцію, нерозбірні, підходять для використання при високих та дуже високих частотах обертання. Оскільки кількість сфер застосування даних підшипників досить значний, вони виготовляютсья в  різних виконаннях та в широкому діапазоні конструкцій та розмірів.

Радіально-упорні кулькові підшипники

Зовнішній вигляд такого підшипника нагадує радіальний кульковий підшипник але спеціальна конструкція доріжок кочення, на внутрішньому та зовнішньому кільцях, що зміщені відносно один одного уздовж осі підшипника дозволяє витримувати комбіновані навантаження, тобто навантаження, що діють в радіальному напрямку та напрямку на вісь.

Упорні кулькові підшипники

Упорні кулькові підшипники мають розбірну конструкцію та в заленості від напрямку сприйняття навантаження мають одинарну або подвійну конфігурацію. Упорні підшипники призначені виключно для сприйняття осьових навантажень.

Одинарний упорний кульковий підшипник. Складається з кільця валу, корпусного кільця, колекту кольок з сепаратором (сприймає осьове навантаження з однієї сторони).

Самоустановлювальні сферичні кулькові підшипники

Даний тип підшипників призначений для сприйняття радіальних навантажень. Особливістю конструкції є не чутливість до кутових перекосів валу відносно корпусу, у порівнянні з іншими підшипниками кочення має меньше тертя, що дозволяє функціонувати при більш низких температурних показниках з більш високими частотами обертання.

Високотемературні підшипники

Високотехнологічні кулькові підшипники створені для експлуатації в умовах екстримальних температур. Конструкція таких підшипників принципово не відрізняється від стандартних кулькових підшипників аналогічного розміру та призначення. Відміннсть заключається в наступному: відсутніть пазів для введення кульок дозволяє витримувати додатково до радіальних навантажень невеликі навантаження на вісь.

Радіальні роликові підшипники

Циліндричні радіальні роликові підшипники з коротким роликом призначені для срийняття виключно радіальних навантажень. На відміну від кулькових підшипників витримують значно більше радільне навантеження. Маючи порівняно невисокий рівень тертя можуть працювати при досить високих чатотах обертання але всеж трохи поступаються в цьому кульковим підшипникам.

Радіаольно-упорні роликові конічні підшипники

Доріжки кочення такого підшипнику мають конічну форму на внутрішньому та зовнішньому кільцях та комплектуються конічними роликами. Перевага такої конструкції в тому, що вона дозволяє сприймати радіальне та осьове навантаження одночасно. Лінії проекції конусів доріжок кочення та роликів сходяться в одній точці, що знаходяться на осі підшипника, це забеспечує низький рівень тертя, та значно поліпшує якісь кочення.

Упорні роликові підшипники

Призначення  підшипників цього типу витримувати значні осьові та ударні навантаження.

Має підвищену здатність роликів до ковзання, це зумовлено різницею окружних швидкостей на їх кінцях, така осболивість дозволяє працювати на набагато менших, навідміну від інших типів підшипників, частотах обертання. Комплектація таких підшипників така сама як і в упорних кулькових підипниках.

Самоустановлювальні сферичні роликові підшипники

Сферичні роликові підшипники мают два ряди роликів, спільну сферичну доріжку кочіння на зовнішньому кільці та дві доріжки кочіння на внутрішньому які розташовані під кутом до осі підшипника. Центр сферичної поверхні кочіння на зовнішньому кільці  співпадають з віссю підшипника.

Тороідальні підшипники

Радіальний сферичний роликовий підшипник спеціальної конструкції, що поєднує в собі всі найкращі якості сферичних підшипників, не чутливість до осьових перекосів валу, та циліндричних підшипників, компенсувати осьове зміщення. 

Тороідальні підшипники можуть повнюстю заміняти собою Сферичні роликові підшипники, циліндричні роликові підшикники та кулькові сферичні підшипники.

Голчасті підшипники

Конструктивно це роликовий підшипник, що складається з циліндричних зі значною по відношенню до діаметру довжиною роликів (Голок). Голчасті підшипники мають незначний розмір поперечного перетину і є ідеальним рішенням для підшипникових вузлів з обмеженим монтажним простором.

Підшипникові вузли

Підшипниковий вузол це - прилад, що розроблено для монтажу систем обертання машин та механізмів на яких вони були відсутн без внесення значних конструктивних змін до основного обладнання або якщо конструктивно немає базових умов для виготовлення їх. Має дві основні складові – монтажний корпус та підшипник.

Пішипники ковзання (шарніри, накінечники та втулки ковзання)

Підшипники такого типу створені для сприйняття радіальних та комбінованих навантажень, вони не мають тіла кочення тому їх відносять до класу підшипників ковзання. Особливість конструкції являє собою можливість роботи в рухомих та нерухомих з’єднаннях (перекіс осі валу відносно корпусу), при рухомому - кут постійно змінюється, при не рухомому – періодичні поодинокі зміщення осі.

Підшипники для С/Г техніки

Зазвичай підшипники для с/г техніки це звичайні радіальні, радіално-упорні, упорні, кулькові та роликові підшипники, Конічні роликові, сферичні самостановлювальні підшипники, голчасті, корпусні та інші. Але модифіковані під складні робочі умови, екстремальні навантаження, над забруднене середовище та специфіку обладнання. А також спеціально розроблені комбіновані підшипникові вузли.

Обгонні муфти

Обгонною муфтою називають прилад з’єднуючий, що довзволяє виконувати передачу оберталного моменту в односторонньому напрямку. Візуально такий прилад нагадує підшипник але конструкція суттево відрізняється. Обгонна муфта складається з вдох металевих кілець, привідне та кероване кільця і зумовлюве передачу обертання в одному напрямку та вільне обертання в нішу.