Підшипники

Радіальні кулькові підшипники

Забезпечують вільне обертання валу при цьому призначені переносити радіальні навантаження. Мають просту конструкцію, нерозбірні, підходять для використання при високих та дуже високих частотах обертання. Оскільки кількість сфер застосування даних підшипників досить значна, вони виготовляються в  різних виконаннях та в широкому діапазоні конструкцій та розмірів.

Радіально-упорні кулькові підшипники

Зовнішній вигляд такого підшипника нагадує радіальний кульковий підшипник, але спеціальна конструкція доріжок кочення, на внутрішньому та зовнішньому кільцях, що зміщені відносно один одного уздовж осі підшипника, дозволяє витримувати комбіновані навантаження, тобто навантаження, що діють в радіальному напрямку та напрямку на вісь.

Упорні кулькові підшипники

Упорні кулькові підшипники мають розбірну конструкцію та в залежності від напрямку сприйняття навантаження мають одинарну або подвійну конфігурацію. Упорні підшипники призначені виключно для сприйняття осьових навантажень.

Одинарний упорний кульковий підшипник складається з кільця валу, корпусного кільця, комплекту кульок з сепаратором (сприймає осьове навантаження з одного боку).

Самоустановлювальні сферичні кулькові підшипники

Даний тип підшипників призначений для сприйняття радіальних навантажень. Особливістю конструкції є нечутливість до кутових перекосів валу відносно корпусу, у порівнянні з іншими підшипниками кочення має меньше тертя, що дозволяє функціонувати при більш низких температурних показниках з більш високими частотами обертання.

Високотемпературні підшипники

Високотехнологічні кулькові підшипники створені для експлуатації в умовах екстремальних температур. Конструкція таких підшипників принципово не відрізняється від стандартних кулькових підшипників аналогічного розміру та призначення. Відміннсть полягає в наступному: відсутніть пазів для введення кульок дозволяє витримувати додатково до радіальних навантажень невеликі навантаження на вісь.

Радіальні роликові підшипники

Циліндричні радіальні роликові підшипники з коротким роликом призначені для сприйняття виключно радіальних навантажень. На відміну від кулькових підшипників витримують значно більше радіальне навантаження. Маючи порівняно невисокий рівень тертя, можуть працювати при досить високих частотах обертання, але все ж трохи поступаються в цьому кульковим підшипникам.

Радіально-упорні роликові конічні підшипники

Доріжки кочення такого підшипнику мають конічну форму на внутрішньому та зовнішньому кільцях та комплектуються конічними роликами. Перевага такої конструкції в тому, що вона дозволяє сприймати радіальне та осьове навантаження одночасно. Лінії проекції конусів доріжок кочення та роликів сходяться в одній точці, що знаходяться на осі підшипника, це забезпечує низький рівень тертя та значно поліпшує якісь кочення.

Упорні роликові підшипники

Призначення  підшипників цього типу витримувати значні осьові та ударні навантаження.

Має підвищену здатність роликів до ковзання, це зумовлено різницею окружних швидкостей на їх кінцях, така осболивість дозволяє працювати на набагато менших, на відміну від інших типів підшипників, частотах обертання. Комплектація таких підшипників така сама, як і в упорних кулькових підшипниках.

Самоустановлювальні сферичні роликові підшипники

Сферичні роликові підшипники мают два ряди роликів, спільну сферичну доріжку кочіння на зовнішньому кільці та дві доріжки кочіння на внутрішньому, які розташовані під кутом до осі підшипника. Центр сферичної поверхні кочіння на зовнішньому кільці  співпадають з віссю підшипника.

Тороідальні підшипники

Радіальний сферичний роликовий підшипник спеціальної конструкції, що поєднує в собі всі найкращі якості сферичних підшипників, нечутливість до осьових перекосів валу, та циліндричних підшипників, компенсувати осьове зміщення. 

Тороідальні підшипники можуть повністю заміняти собою сферичні роликові підшипники, циліндричні роликові підшипники та кулькові сферичні підшипники.

Голчасті підшипники

Конструктивно це роликовий підшипник, що складається з циліндричних зі значною по відношенню до діаметру довжиною роликів (Голок). Голчасті підшипники мають незначний розмір поперечного перетину і є ідеальним рішенням для підшипникових вузлів з обмеженим монтажним простором.

Підшипникові вузли

Підшипниковий вузол це - прилад, який розроблений для монтажу систем обертання машин та механізмів, на яких вони були відсутні без внесення значних конструктивних змін до основного обладнання або якщо конструктивно немає базових умов для виготовлення їх. Має дві основні складові – монтажний корпус та підшипник.

Пішипники ковзання (шарніри, накінечники та втулки ковзання)

Підшипники такого типу створені для сприйняття радіальних та комбінованих навантажень, вони не мають тіла кочення, тому їх відносять до класу підшипників ковзання. Особливість конструкції являє собою можливість роботи в рухомих та нерухомих з’єднаннях (перекіс осі валу відносно корпусу), при рухомому - кут постійно змінюється, при нерухомому – періодичні поодинокі зміщення осі.

Підшипники для С/Г техніки

Зазвичай підшипники для с/г техніки це звичайні радіальні, радіально-упорні, упорні, кулькові та роликові підшипники, конічні роликові, сферичні самовстановлювальні підшипники, голчасті, корпусні та інші. Але модифіковані під складні робочі умови, екстремальні навантаження, на  забруднене середовище та специфіку обладнання. А також спеціально розроблені комбіновані підшипникові вузли.

Обгонні муфти

Обгонною муфтою називають прилад з’єднуючий, що довзволяє виконувати передачу обертального моменту в односторонньому напрямку. Візуально такий прилад нагадує підшипник, але конструкція суттєво відрізняється. Обгонна муфта складається з вдох металевих кілець, привідне та кероване кільця і зумовлює передачу обертання в одному напрямку та вільне обертання в нішу.